O nás

Cykloturistika v koridoru cyklistické stezky stezky Brno - Vídeň

Cyklistická stezka Brno-Vídeň spojuje dvě středoevropské metropole. Prochází převáženě územím jižní Moravy a dolnorakouské oblasti Weinviertel. Oba sousedící regiony jsou proslulé vínem, vinicemi a svou vinařskou kulturou. Díky množství atraktivních cílů a mírnému terénu pahorkatiny jsou ideálním místem pro cykloturistiku. Samotná stezka, vedoucí z Brna přes Modřice, Židlochovice, Pasohlávky a Nový Přerov k hraničnímu přechodu Hevlín/Laa an der Thaya a dále přes Mistelbach do Vídně, měří více než 130 km a zavede Vás do nejmalebnějších koutů jižní Moravy a Weinviertelu. Cyklistická stezka je vedena mimo frekventované silnice po samostatných komunikacích pro cyklisty nebo po méně frekventovaných silnicích III. třídy. Díky mírnému klimatu je možné využít stezku téměř v každou roční dobu. Na moravském úseku je pro Vás připraveno 15 originálních cyklistických odpočívek s mapou trasy. O cyklistickou stezku pečuje Sdružení cyklistická stezka Brno-Vídeň, v níž jsou sdruženy obce a občanská sdružení působící v koridoru stezky. V tomto průvodci Vám nabízíme pět tematických okruhů, navazujících na páteřní trasu cyklostezky a spojujících tuto trasu se zajímavými místy v jejím okolí. Tématické okruhy Vás zavedou na místa s mimořádným historickým a prehistorickým významem (Dolní Věstonice, Hradisko, Pouzdřany apod.), do blízkosti vyhlášených ornitologických lokalit v okolí novomlýnských nádrží, mezi vinice, sady, vinné sklípky. Navštívíte vinařské obce Brněnské, Znojemské a Mikulovské vinařské oblasti, v nichž zůstalo zachováno množství unikátních historických památek: klášterů, kostelů, kapliček, radnic, obytných domů, drobné sakrální architektury aj. V závislosti na tom, jak rychle šlapete do pedálů, lze každý z tematických okruhů zvládnout za den, ale s výjimkou nejkratšího okruhu přírodním parkem Bobrava doporučuje tyto trasy rozdělit na několik vícedenních úseků a získat tak možnost podrobně poznat kraj, jeho kulturu a obyvatele, třeba i včetně poznání rozdílné chuti vín z jednotlivých vinařských oblastí..

Našim cílem je zlepšit kvalitu nabízených služeb a nabídku turistických produktů v koridoru stezky. Proto jsme ve spolupráci s Nadací Partnerství, programem Zelené stezky, začali v roce 2001 s programem certifikace služeb 'přátelských' k cykloturistům.Tento program jsme nazvali 'Cyklisté vítáni'. Vždy, když na svých cestách jižní Moravou nebo oblastí Weinviertel narazíte na symbol 'rozesmátého kola' , můžete si být jisti, že v daném ubytovacím, stravovacím či jiném turistickém zařízení bude o Vás dobře postaráno.

Přejeme Vám šťastnou cestu a hezký pobyt na cyklistické stezce Brno-Vídeň, která je jednou z nejlépe vybudovaných cyklostezek v ČR. Uvidíte, že stezka samotná i místa v jejím okolí nabízí mnoho unikátních turistických zážitků.

Ing. Libor Šrámek, tajemník sdružení 'Cyklistická stezka Brno-Vídeň'

Co můžete udělat pro přírodu ?

Cyklistická stezka Brno-Vídeň je určena bezmotorové dopravě. Nejhezčí na cykloturistice je právě zážitek z volné přírody, nezatížený negativními dopady automobilové dopravy. Na svých toulkách v koridoru této stezky můžete slyšet zpěv ptáků, shlédnout hnízdící čápy či volavky, pozorovat ryby v jezerech a rybnících či vidět koroptve, bažanty a jeleny. Aby byly tyto zážitky umožněny i ostatním návštěvníkům, dodržujte prosím následující zásady:

  • Přednostně používejte svoje kolo. Pokud k dopravě na cyklostezku samotnou nemůžete využít kola, používejte prostředky hromadné přepravy. Cesta vlakem k výchozímu bodu Vaší cesty je pohodlná, nemusíte se vracet k výchozímu bodu a navíc šetříte přírodu. Stezka a doporučené tématické okruhy se nachází v blízkosti železničních tratí 250 Brno - Břeclav, 244 Brno - Hrušovany nad Jevišovkou, 246 Břeclav - Hrušovany nad Jevišovkou - Znojmo a trati č. 245 Hrušovany nad Jevišovkou.-Hevlín.. Na většině spojů na těchto tratích je umožněna zjednodušená přeprava jízdních kol: přepravné za kolo zaplatíte v pokladně společně s koupí jízdenky a kolo vezmete s sebou přímo do vagónu, který je na převážení kol uzpůsoben. Pro informaci o konkrétním spojení a možnostech přepravy kola využijte jízdní řád ČD na internetu např. www.cdrail.cz.
  • Neodhazujte prosím odpadky podél stezky. Nově vybudované odpočívky na české straně jsou vybaveny i odpadkovými koši. Odpad se snažte třídit a recyklovat (většina našich i rakouských měst i obcí má kontejnery na tříděný odpad) nebo recyklovat odpadky až doma.
  • Netrhejte chráněné rostliny a nerušte zvěř v jejím přirozeném prostředí.
  • Dávejte pozor na chodce a jiné uživatele stezek (např. vozíčkáře).
  • Jízda na horském kole je jistě zážitkem, ale není vhodná v ekologicky citlivých lokalitách (Pouzdřanská step, CHKO Pálava). V podobných lokalitách raději odstavte kolo a vydejte se na naučnou stezku pěšky.
  • Nocujte a tábořte jen na vyznačených místech, kempech či tábořištích.
  • Nezapomeňte, že pro lidi žijící a poskytující služby v koridoru stezky je cykloturistika jedním ze zdrojů obživy. Podpořte je - nakupujte místní produkty, žádejte domácí suroviny, regionální speciality.
Hraniční přechody mezi ČR a Rakouskem v koridoru stezky
Hraniční přechodPřístupnostRozsah dopravyProvozní doba
Hevlín - Laa an der Thayapro občany všech státůpěší, cyklisté, motocykly, osobní automobily, autobusy, nákladní doprava do celkové hmotnosti 6tNepřetržitá (nákladní doprava Po-Pá 4-22, So 6-14, Ne + svátek 14-22).
Mikulov - Drasenhofenpro občany všech státůpěší, cyklisté, motocykly, osobní automobily, autobusy, nákladní doprava bez omezeníNepřetržitá
Seznam Železničních stanic a zastávek v koridoru cyklostezky Brno-Hevlín

Trať 250 Brno-Břeclav
Brno hl.n., Brno-Horní Heršpice, Modřice, Popovice u Rajhradu, Rajhrad, Vojkovice nad Svratkou, Hrušovany u Brna, Žabčice, Vranovice, Pouzdřany, Popice, Šakvice, Zaječí, Rakvice, Podivín, Ladná, Břeclav
Zjednodušená přeprava jízních kol

Trať 244 Brno-Hrušovany nad Jevišovkou
Brno hl.n., Brno-Horní Heršpice, Troubsko, Střelice dolní, Střelice, Radostice, Silůvky, Moravské Bránice, Budkovice, Moravský Krumlov, Rakšice, Bohutice, Našiměřice, Miroslav, Dolenice, Břežany, Pravice, Hrušovany n.Jeviš.
Rozšířená přeprava spoluzavazadel, především kol v pracovní dny.

Trať 246 Břeclav - Hrušovany nad Jevišovkou - Znojmo
Břeclav, Boří les, Valtice-město, Valtice, Sedlec u Mikulova, Mikulov na Moravě, Březí, Dobré Pole, Novosedly, Jevišovka, Hrušovany nad Jevišovkou, Božice u Znojma, Hodonice, Dyje, Znojmo.

Trať 245 Hrušovany nad Jevišovkou-Hevlín
Hrušovany nad Jevišovkou, Hevlín.
Zjednodušená přeprava kol.

Trať 253 Vranovice - Pohořelice
Vranovice, Přibice, Velký Dvůr, Pohořelice.
V provozu jen v pracovní dny.

Jízdní kolo lze přepravovat v každém rychlíku, spěšném či osobním vlaku. Vlaky se speciálními vozy pro rozšířenou samoobslužnou přepravu kol cestujícími jsou označeny symbolem jízdního kola. Ve vlacích, ve kterých nejsou tyto vozy zařazeny, se jízdní kola přepravují na prvním a posledním představku (nástupní prostor) soupravy, kde smějí být nejvýše dvě kola. Cestující si musí kolo sám naložit a vyložit a nese za něj zodpovědnost po celou dobu jízdy. Cena přepravy jednoho kola je 20 Kč.

Sdružení cyklistická stezka Brno - Vídeň je partnerem programu Zelené stezky Greeneways.
Zelené stezky Greenways jsou trasy, komunikace nebo přírodní koridory, využívané v souladu s jejich ekologickou funkcí a potenciálem pro sport, turistiku a rekreaci. Přinášejí užitek v oblasti ochrany přírody a kulturního dědictví, zlepšují možnosti pro dopravu, rekreaci a turistiku, jsou výzvou k zdravějšímu životnímu stylu a udržitelnému využívání místních zdrojů. Zelené stezky vedou občany, zastupitele, úřady a podnikatele ke společnému plánování a zlepšování života v jejich obci a komunitě.

Program Zelené stezky Greenways řídí Nadace Partnerství.
www.nadacepartnerstvi.cz, www.greenways.info

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku - UKONČENO:

„Dostavba bezpečných úseků na cyklotrase Brno-Vídeň na území ČR - II. etapa“

v rozsahu zajištění projekčních prací, výkonu IČ a výkonu činnosti autorského dozoru pro určené úseky cyklotrasy Brno  – Vídeň.

VÝZVA UKONČENA 16.5.2012.

TimeTree CMS
Financováno s podporou programu PHARE